Ny toppbild

Nu har vårens aktiviteter kommit igång och här nedan kommer vi att lägga upp lite bilder från några av dessa.

Den 21 februari fick vi lära oss att andning inte enbart är syresättning.


Avslutningssång till kärleken. Marie Louise Zeisig inledde men det blev sedan allsång.

Vi fick lära oss olika andningstekniker

Här fick vi öva själva

INFO från styrelsen februari 2024


Kära medlemmar!


Visst kvittrar fåglarna lite grann – i alla fall ibland?


Aktiviteterna är i full gång och som vanligt noterar vi att många blir snabbt fullbokade. Vi vill återigen påminna om att anmäla till kölistan, erfarenheten säger att de flesta får plats! Vi gör också ofta repriser på populära och efterfrågade program.

Det råder också full aktivitet för att förbereda årsmötet den 25 april. Vi har tidigare flaggat för att framför allt programgruppen behöver fler medlemmar. Valberedningen har hittills presenterat tre personer som är intresserade av att jobba i vår förening.

En viktig punkt på årets dagordning är den förändring av våra stadgar som styrelsen föreslår. Syftet med förändringarna är att förtydliga och förenkla (främst språket). Nuvarande stadgar finns att läsa på föreningens hemsida.

Vi har fått frågor från några medlemmar. Dessa har fått svar, men vi tror att det kan vara av allmänt intresse att ta del av det som styrelsen haft med i diskussionerna:

Stockholms skolors veteranförening bildades 1979. Föreningen byggde på den tidens organisation av utbildningsfrågor i Stockholms stad. Under de gångna 45 åren har organisationen ändrats flera gånger, bl a har grundskolorna både tillhört en förvaltning resp vissa perioder stadsdelarna.

Styrelsen vill med detta förslag tydliggöra att det är de som är anställda vid dagens utbildningsförvaltning, d v s i praktiken de som inbjuds att delta i den pensionärsmiddag som årligen genomförs för dem som gått i pension under det aktuella året. 2022 handlade det om ca 300 personer. Dessa får även en inbjudan från veteranföreningen att bli medlemmar. Styrelsen är väl medveten om att formuleringen tidigare har varit mer flytande och självklart kommer de medlemmar som redan finns i vår förening att kvarstå så länge de önskar. Framöver föreslås dock att det är tydligt vilka som bjuds in till medlemskap. Som tidigare finns alltid möjligheten att ta med sig någon icke-medlem på en aktivitet.

Namnet Stockholms skolors veteranförening kommer att kvarstå, men vi markerar att det avser Utbildningsförvaltningens tidigare medarbetare.


Under § 4 har vi förtydligat vilka funktioner som styrelsen har. Föreningen har enbart styrelsemöten, så därför har ordet "föreningens" tagits bort.

§ 6. Motionstiden till årsmötet har förlängts till 15 mars i stället för som tidigare har varit 1 februari.


Det är fler punkter på dagordningen till årsmötet, även det för att det ska bli tydligare.


När alla nu har betalt sina medlemsavgifter för 2024 kan vi konstatera att vi är 715 medlemmar.

Tyvärr är det ju alltid så att några lämnar oss, men nytillströmningen överväger antalet som slutar.


På återseende, välkomna med era anmälningar!


Nästa styrelsemöte är 20 mars 2023

Styrelsen gm Birgitta Elm

.

Kära musiklyssnade medlemmar!

Jag måste tyvärr meddela att musiklyssning med Bertil Wikman måndag 12 februari är inställd pga. sjukdom.


Erlagd avgift betalas tillbaka på följande sätt:

Mejla lena.davidson@telia.com och uppge följande:

Ditt namn

Bankens clearingnummer samt kontonummer dit pengarna ska återbetalas.

Kommer ni till en gammal hemsida?

Om man skriver in www.skolveteran.se i sökfältet kommer det upp flera alternativ. Det som brukar hamna överst är en gammal sida från 2016.

För att komma till den aktuella sidan ska ni gå in på det alternativ som ser ut som nedan.


E-postadress

Har vi din korrekta e-postadress? Om inte - vänligen meddela oss den rätta adressen och ditt namn till info@skolveteran.se

Medlem i veteranföreningen kan envar bli som avgått med pension från sin tjänst vid Stockholms skolor

Klicka på Medlemsansökan här ovan, fyll i uppgifterna i formuläret och skicka in.

Medlemskap kostar 100 kr per år. Från och med 2024 kostar medlemskapet 125 kr per år.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub